Arne Guddal

Kurs og Foredragsholder

I nesten 30 år har jeg hatt en jobb hvor det å møte mennesker i ulike settinger og situasjoner har vært min profesjonelle hverdag.
Jeg har i over 25 år forelest og undervist i ulike temaer innen kommunikasjon og konflikthåndtering:

Bevissthet om egen atferd i møte med andre, motivasjon, hvordan bygge et mer robust ”mindset”/mental forberedelse, tilbakemeldingskultur, ivaretakelse av egne kollegaer etter spesielle hendelser/personlige kriser og andre beslektede temaer.

Konfliktdempende kommunikasjon, krisekommunikasjon, ”Den krevende dialogen”, hvordan forebygge/håndtere vold og trusler, verbal og fysisk konflikthåndtering.

Min historie og erfaringer

Siden 2012 har jeg hatt et eget foretak Arne Guddal Consulting i tillegg til min jobb som politimann.

Jeg foreleser og underviser ved å fortelle egne historier og erfaringer. Jeg har alltid en praktisk tilnærming til temaene med basis i teori, kunnskap og kompetanse.

I mange år har jeg hatt undervisning, kurs og forelesninger for personell innen NAV, NRK, forsvaret, politietaten, helsevesenet, offentlig sektor generelt, skoler, firmaer og organisasjoner.

• Situasjonell ledelse og innsatsleder i politiet fra 2007- per dags dato.
• Instruktør/foreleser i politietaten innen ulike fagområder fra 1994-2019.
• Kollegastøtte funksjon i politiet i mange år.
• Mange års erfaring med kriminalitetsforebyggende politiarbeid.
• 2006 – Spisskompetanseutdanning innen «æresrelatert vold” i Sverige, Gøteborg.
• 2003 – Bilateralt prosjekt mellom Norge og Afghanistan med gjenoppbygging av politiet i Afghanistan.
• 2002-2003 – Politihøgskolen, fullført studie i internasjonal sivil krisehåndtering.
• September 1999 – september 2000. Utenlandstjeneste i Bosnia ved IPTF (International Police Task Force).
• Høgskolelektor ved Politihøgskolen i Oslo, 1996-1998. Verbal og fysisk konflikthåndtering.
• Politiskolen 1990-1992.

Ta kontakt så finner vi ut om mine tjenester er noe for Dere!

Podkast Norgesglasset 11 mars 2019

TEMAER

Praktiske kommunikasjonsmetoder som verktøy for å redusere motvilje, aggresjon, frustrasjon, stresstillegg hos mottakeren/brukeren/klienten/kollegaen osv.

Bevisst atferd vs. Ubevisst atferd. ”Det du sier til deg selv sier du lett til andre.

Hvordan komme i posisjon til mottakeren som i utgangspunktet er helt uenig med deg?

Hvordan skape gode HMS rutiner på egen arbeidsplass og hva gjør du når du står direkte i selve situasjonen?

Hvordan gi tilbakemeldinger i praksis?

Uavhengig av hva slags yrke du har er mentale forberedelser viktig for å kunne prestere best mulig. Enkle og praktiske verktøy og metoder for å bygge et mer robust ”mindset” for å mestre kumulativt stress (hverdagsstress) og akutt stress.

Kurs for sikkerhetspersonell, vekterbransjen, ordens vakter, etater og organisasjoner.

referanser

”DET ER IKKE NOE GALT MED HJERNEN DIN, MEN NOEN GANGER TRENGER DEN EN BRUKSANVISNING ”, Arne Guddal

KONTAKT MEG​

Lukk meny