”DET ER IKKE NOE GALT MED HJERNEN DIN, MEN NOEN GANGER TRENGER DEN EN BRUKSANVISNING”

Arne Guddal

Kurs og Foredragsholder

I nesten 30 år har jeg hatt en jobb hvor det å møte mennesker i ulike settinger og situasjoner har vært min profesjonelle hverdag.
Jeg har i over 25 år forelest og undervist i ulike temaer innen kommunikasjon og konflikthåndtering:

Bevissthet om egen atferd i møte med andre, motivasjon, hvordan bygge et mer robust ”mindset”/mental forberedelse, tilbakemeldingskultur, ivaretakelse av egne kollegaer etter spesielle hendelser/personlige kriser og andre beslektede temaer.

Konfliktdempende kommunikasjon, krisekommunikasjon, ”Den krevende dialogen”, hvordan forebygge/håndtere vold og trusler, verbal og fysisk konflikthåndtering.

Min historie og erfaringer

Siden 2012 har jeg hatt et eget foretak Arne Guddal Consulting i tillegg til min jobb som politimann.

Jeg foreleser og underviser ved å fortelle egne historier og erfaringer. Jeg har alltid en praktisk tilnærming til temaene med basis i teori, kunnskap og kompetanse.

I mange år har jeg hatt undervisning, kurs og forelesninger for personell innen NAV, NRK, forsvaret, politietaten, helsevesenet, offentlig sektor generelt, skoler, firmaer og organisasjoner.

• Situasjonell ledelse og innsatsleder i politiet fra 2007- per dags dato.
• Instruktør/foreleser i politietaten innen ulike fagområder fra 1994-2019.
• Kollegastøtte funksjon i politiet i mange år.
• Mange års erfaring med kriminalitetsforebyggende politiarbeid.
• 2006 – Spisskompetanseutdanning innen «æresrelatert vold” i Sverige, Gøteborg.
• 2003 – Bilateralt prosjekt mellom Norge og Afghanistan med gjenoppbygging av politiet i Afghanistan.
• 2002-2003 – Politihøgskolen, fullført studie i internasjonal sivil krisehåndtering.
• September 1999 – september 2000. Utenlandstjeneste i Bosnia ved IPTF (International Police Task Force).
• Høgskolelektor ved Politihøgskolen i Oslo, 1996-1998. Verbal og fysisk konflikthåndtering.
• Politiskolen 1990-1992.

Ta kontakt så finner vi ut om mine tjenester er noe for Dere!

Podkast Norgesglasset 11 mars 2019

TEMAER

Praktiske kommunikasjonsmetoder som verktøy for å redusere motvilje, aggresjon, frustrasjon, stresstillegg hos mottakeren/brukeren/klienten/kollegaen osv.

Bevisst atferd vs. Ubevisst atferd. ”Det du sier til deg selv sier du lett til andre.

Hvordan komme i posisjon til mottakeren som i utgangspunktet er helt uenig med deg?

Hvordan skape gode HMS rutiner på egen arbeidsplass og hva gjør du når du står direkte i selve situasjonen?

Hvordan gi tilbakemeldinger i praksis?

Uavhengig av hva slags yrke du har er mentale forberedelser viktig for å kunne prestere best mulig. Enkle og praktiske verktøy og metoder for å bygge et mer robust ”mindset” for å mestre kumulativt stress (hverdagsstress) og akutt stress.

Veiledning og kurs i selvforsvar. Instruktør ved Frontline Academy.

referanser

Jeg tilbyr «skreddersydde» digitale foredrag etter bestilling.

Nav Drammen 2021

KONTAKT MEG​

Lukk meny